Ämnesområde

Scratch

Lektioner för grundskolan i blockprogrammering i verktyget Scratch. Det finns lektioner för alla stadier för ämnena matematik, och språk.

Lektionspaket inom Scratch

    Inga serier valda