.FILE

Fortbildningsdagar

För att hjälpa skolan att möta de nya kraven i läroplanen kring digital kompetens satsar Internetstiftelsen på flera olika former av fortbildningsinsatser för lärare. Ett exempel är kostnadsfria handledarutbildningar i digital kompetens för pedagoger som fått i uppdrag att handleda sina kollegor i arbetet med digital kompetens.

För att göra innehållet tillgängligt för fler än de som har möjlighet att delta på fortbildningsdagarna så har vi samlat flera inspelningar och presentationer här.

Fortbildningsdag hos Internetstiftelsen, 23 augusti 2018

Skolverket

Jessica Paulsson, undervisningsråd på Skolverket, presenterar Skolverkets arbete med skolans digitalisering.

Presentation av Internetstiftelsens Digitala lektioner

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, presenterar vad som finns på Internetstiftelsens digitala lärresurs Digitala lektioner och hur den fungerar.

Programmering i högstadiet

Måns Jonasson, digital strateg, Internetstiftelsen, berättar om hur man kan arbeta med programmering på högstadiet.

Att handleda digitalisering

Maria Franzén, förstelärare IKT, Högåsskolan, berättar om sina erfarenheter av att handleda kollegor i arbetet med att stärka den digitala kompetensen.

Presentation av forskningsrapporten ”Sök- och källkritik i grundskolan”

Olof Sundin, professor, Lunds universitet, presenterar forskningsrapporten ”Sök- och källkritik i grundskolan” som visar att den källkritik elever får lära sig i skolan tycks ha stora brister i kopplingen till de utmaningar dagens digitala informationsflöden ställer.

 

Internetdagarna 2018

Ta del av temaspåret "Skolan digitaliseras, vad lär sig eleverna?" här:

Nyhetsbrev för skolan

Skriv upp dig här så får du information om nya lektioner, utbildningar och alla andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare först av alla!

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Nyhetsbrev för skolan

Skriv upp dig här så får du information om nya lektioner, utbildningar och alla andra kostnadsfria satsningar vi gör för lärare först av alla!

Grupper
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn